12.09.2019

defne ormanı

melih cevdet anday


köle sahipleri ekmek kaygusu çekmedikleri
için felsefe yapıyorlardı; çünkü
ekmeklerini köleler veriyordu onlara

köleler ekmek kaygusu çekmedikleri için
felsefe yapmıyorlardı; çünkü ekmeklerini
köle sahipleri veriyordu onlara

ve yıkıldı gitti likya

köleler felsefe kaygusu çekmedikleri
için ekmek yapıyorlardı; çünkü
felsefelerini köle sahipleri veriyordu onlara

felsefe sahipleri köle kaygusu çekmedikleri
için ekmek yapmıyorlardı; çünkü kölelerini
felsefe veriyordu onlara

ve yıkıldı gitti likya

felsefenin ekmeği yoktu, ekmeğin
felsefesi. ve sahipsiz felsefenin
ekmeğini, sahipsiz ekmeğin felsefesi yedi
ekmeğin sahipsiz felsefesini
felsefenin sahipsiz ekmeği

ve yıkıldı gitti likya
hala yeşil bir defne ormanı altında