2.01.2018

iletişim biçemleri

virginia satir

iletişim biçemi, bir bireyin kişiler arası ilişkilerde sıklıkla kullandığı iletişimsel tarzdır. iletişim biçemi bir bireyin ilişkilerini düzenlemesindeki başarısıyla ya da başarısızlığıyla yakından ilgilidir.

kişilerarası ilişkileri bozan iletişim biçemleri şunlardır:

yatıştırmacı biçem: her zaman herkesi, sevgilerini kazanmak için hoşnut tutmaya çalışmak. bu biçem diğer insanların kendilerini suçlu hissetmelerine ya da acıma duygularını kışkırtmaya yol açar.

suçlayıcı biçem: insanları boyun eğmeye zorlamaya çalışmak; onları her konuda suçlamak; bu biçem diğer insanları korkutur ve onların kendilerini çaresiz durumda hissetmesine yol açar.

aşırı mantıklılık: bu biçem insanın kendisini ne denli akıllı olduğunu göstermek için mantığı ve düşünceyi vurgulaması şeklinde ortaya çıkar; bu biçemde duygulara yer yoktur ve diğer insanların aşağılık duygusuna kapılmalarına, kendilerini aptal konumuna indirgenmiş hissetmelerine yol açar.

konu dışılık: mevcut her araçla dikkat çekmeye yönelik bir biçem olup diğer insanların dengesizlik duygusuna kapılmalarına yol açar.