3.11.2017

din ve kadın

raoul vaneigem

kadın düşmanlığı bütün dinlerin ortak özelliğidir ve yalnızca bu özellik bile patriarkal iktidarın ortaya çıkışını dinlerin kurumsal doğuşuna tarihlemeye yeter.

lilith, havva ve pandora kötücül ruhlarıyla evrene frengi saçmakla suçlanmışlardır. ibrani bilgeliği'nin ve yunan sophia'sının biçimlerinden biri olan hristiyanların meryem'i, hem bakireliği hem anneliği yücelterek, yüzyıllar boyunca kadını haz almamaya ya da ancak utanç ve suçluluk duygusu içinde haz almaya mahkum etti. binlerce kuşak boyunca zihni sünnet etme görevini yerine getirdi.

arap dünyasındaki kadınlar, özgürlük mücadelelerinin hem çoğu erkeğin suç ortağı olduğu patriarkal iktidarın sonunu hem de bu iktidarın hakimiyetini haklı gösteren bir dinin yok edilmesini gerektirdiğinin farkındalar.

bedenden nefret, kadından nefret, çocuktan nefret, hayvandan nefret, bitkiden, topraktan nefret, yaşamı sürünerek hayatta kalmaya, yaratıyı üretime, dişiliği türün yeniden-üretimine ve canlıyı da bir mekanizmaya indirgeyen bir ekonominin sultası altında dinlerin hep yaydıkları öğreti budur.