6.11.17

çiftleşme

david m. buss

cinsel deneyimi olmayan erkekler aşk bağıyla bağlandıkları bir eşin varsayımsal sadakatsizliği karşısında, cinsel deneyim yaşamış erkekler kadar cinsel kıskançlık itirafında bulunmazlar.

diferansiyel üremede başarı evrimin motorudur; çiftleşme kadar üremeye yakın olan başka bir şey yoktur. darwinci seçilimin çok hassas uyarlamalar yaratacağı bir tek alan olsaydı, bu kesinlikle çiftleşme olurdu. hatta hayatta kalma bile ikincil önemdedir. bugün hayatta kalma şansını azaltan ama çiftleşmede başarı şansını artırdığı için evrimleşmiş uyarlamaların bulunduğunu biliyoruz. cinsel seçilimin yoğunluğunu, hasımlar arasındaki eş-evrimli çiftleşmelerin "silah yarışı" yoluyla evrim sürecinde meydana gelen hızlanmayı, insanların çözmek zorunda oldukları çiftleşme sorunlarının çokluğu ve karmaşıklığını göz önüne aldığımızda, insan çiftleşmesindeki psikolojik uyarlanmalardan daha karmaşığı, daha inceliklisi ve daha gizemlisi yoktur.