4.10.16

fragmanlar

herakleitos

aynı şeydir yaşayan ve ölen, uyanık ve uyuyan, genç ve yaşlı. çünkü sonrakiler öncekilerle, öncekiler sonrakilerle yer değiştirir.

güneş her gün yenidir.

karşıt olan şeyler bir araya gelir ve uzlaşmaz olanlardan en güzel uyum doğar.

eşekler samanı altına tercih eder.

aynı ırmaklara girenlerin üzerinden farklı sular akar.

insanların çoğu başlarına gelenler hakkında düşünmezler ve öğrendiklerini kavrayamazlar; yalnızca kendi kanılarına inanırlar.

beklenmeyeni beklemezsen, onu bulamazsın; çünkü ne bir iz vardır ne de bir yol.

altın arayanlar çok fazla toprak kazarlar ve çok az bulurlar.

en iyiler bütün şeyler arasında tek bir şeyi seçer: ölümlüler arasındaki ezeli ünü. çoğunluk ise sığır sürüsü gibi tıkınır.

bilgelik tektir; her şeyi her şeyle yöneten düşünceyi bilmektir.

halk yasayı kentin surlarını savunur gibi mücadele ederek korumalıdır.

bütün yollarını yürüsen bile ruhun sınırlarına ulaşamazsın.

"en güzel uyum karşılıklı gerilimden doğar."

yaşam, taşları ileri geri sürerek oynayan çocuktur. krallık çocuğundur.

savaş her şeyin babası ve kralıdır: kimini tanrı, kimini insan olarak ortaya çıkarır; kimini köle, kimini özgür kılar.

iyi ile kötü bir ve aynı şeydir.

ana babasını dinleyen çocuklar gibi olmamalıyız; yani bize aktarıldığı gibi.

ahmak insanlar her söz karşısında şaşırmayı sever.

aynı ölümlü bedene doğası gereği iki kez dokunmak olanaksızdır.

köpekler tanımadıklarına havlar.

çemberin çevresinde başlangıç ve son ortaktır.

her arzu edilenin elde edilmesi iyi değildir.

ölçülü olmak en büyük erdemdir. bilgelik doğaya kulak vererek hakikati söylemek ve doğru olanı yapmaktır.

insanın karakteri kaderidir.

soğuk ısınır, sıcak soğur, nemli kurur, kuru nemlenir.