16.5.16

kayıp kız

d.h. lawrence

mutlak bilgelik diye bir şey yoktur. bilgelik yalnız geçmiş için geçerlidir. gelecek her zaman bitimsiz bir yanılmalar alanıdır. önceden bilemezsiniz.

kadınlar hatalarına sahip çıkamazlar.

insan ruhu, kendi esrarlı besinini ister. onu bulamayınca hiçbir şey yolunda değildir.

kendinden çok emin olan insanlar çok yanılırlar.

olağan insanların alınyazıları da olağan olur. olağanüstü insanların olağanüstü alınyazıları vardır. ya da hiç alınyazıları yoktur. herkesi aynı duruma sokan modern sistem olağanüstü insanlara uymaz. ya öldürür onları ya da kullanmadan bir yana fırlatıp atar.

erkekler, başarısızlığın acı otunun, kendini önemseme özsuyunu emebilirler. genellikle en başarısız erkekler en çok kendini beğenmiş olanlardır.

bütün çiçeklerin içinde leylak en gizemli ve eşi bulunmayanıdır.

"zor olan başlamaktır."

iki çeşit dostluk vardır: fiziksel ve manevi. fiizksel olanı, geçici bir şeydir. şüphesiz böyle insanlardan da hoşlanırsınız, iyi geçinirsiniz, olayı mümkün mertebe nezaket sınırları içinde tutarsınız. zaten siz orada tuttuğunuz sürece o da orada kalır. yine de geçicidir, gündeliktir. siz de bilirsiniz ya! bir iki hafta ya da bir iki ay sürebilir. ama başından beri biteceğini bilirsiniz kesin olarak; yakında bitecektir. ne ise odur, üstünde daha fazla durmazsınız. ama manevi dostluklar hiç böyle değildir. onlar kalıcıdır. ebedidirler; insani olan bir şey ebedi olabilirse, ne kadar ebedi olabilirse.

kendinizi kaç yaşında hissediyorsanız yaşınız odur.

erkekleri iyice tanıyıncaya kadar neler yapabileceklerini bilmezsiniz. sonra da artık hiçbir şeye; ama hiçbir şeye şaşmazsınız.