12.05.2012

sevme sanatı

erich fromm

çağdaş insanın mutluluğu, vitrinlere bakmaktan ve peşin ya da taksitle alabileceği her şeyi almaktan ibarettir.

insanlık, sevgisiz bir gün bile yaşayamaz.

"tek bir hayat kurtaran, bütün dünyayı kurtarmış gibi olur; tek bir hayat yıkan, bütün dünyayı yıkmış gibi olur." (talmud)

insan emek verdiği şeyi sever, sevdiği şey için emek verir.

çok şeye sahip olan olan değil, çok şey veren kişi zengindir. bir şeyler kaybetmekten korkan istifçi, ne kadar zengin olursa olsun, ruhsal anlamda yoksuldur, zayıftır. kendinden verebilen kişi zengindir.

sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşamına ve gelişimine yönelik aktif bir ilgidir.

paracelsus: hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevmez. hiçbir şey yapmayan hiçbir şeyden anlamaz. hiçbir şeyden anlamayan kişi değersizdir. ama anlayan kişi hem sever, fark eder hem de görür. bir şeyin yapısında ne kadar bilgi varsa o kadar sevgi vardır. bütün meyvelerin çileklerle aynı zamanda olgunlaştığını hayal eden kişi üzümler konusunda hiçbir şey bilmiyor demektir.

"sevgi, özgürlüğün çocuğudur, hiçbir zaman tahakkümün değil."

bencil insanların başkalarını sevemediği doğrudur; ama onlar kendilerini de sevemezler.

karl marx: felsefeciler dünyayı farklı yollardan yorumlamışlardır; ama yapılması gereken, dünyayı dönüştürmektir.