19.05.2012

din

pascal

kesin bildiğimiz şeyler haricinde hiçbir eylemde bulunmamamız gerekseydi, din için hiçbir şey yapmamamız gerekirdi; çünkü din kesin değildir. fakat kesinlik içermeyen ne çok fiile girişiyoruz: deniz yolculukları, muharebeler.. şu halde hiçbir şey yapmamamız gerekirdi; çünkü hiçbir şey kesin değildir ve üstelik dinde, yarına çıkacak olmaktan daha büyük bir kesinlik vardır.

nitekim yarına çıkacağımız kesin değildir; fakat çıkmayabileceğimiz kesindir. bunu din için de söyleyemeyiz. dinin hak olduğu kesin değildir; ama hak olmadığının kesin olduğunu söylemeye kim cüret edebilir?

yarın için çalışırken, kesin olmayan şeyler için çabalarken akla uygun davranmış oluruz; çünkü göstermiş olduğumuz olasılık kuralına göre, kesin olmayan şeyler için çalışmamız gerekir.