9.03.2012

kitaplar hakkında

abdülgaffar el-hayati *

kitaplarla yeni hayatlar kurulmaz, ütopyalar yaşanmaz, toplumsal hareketler doğmaz.

kitaplar cevap vermez, sorusu olanlarla konuşur. onları soru-cevap yalnızlıklarından kurtarır.

kitaplar kişiyi çoğaltmaz. mahremiyeti artırır.

kitaplarla hayat hissedilmez, anlaşılabilir belki.

kitaplar, kendisiyle, öteki'yle, hayatın seçilmiş bir boyutunda sahiden buluşmak isteyenler ve bunu gerçekleştirmek amacıyla sahiden çaba gösterenler için basit yol göstericilerdir.

kitaplar, öteki dünyada ödüllendirilme beklentisine dayanan dinsel ahlakla yetinmeyerek daha insani derinliklerin peşine düşenler için dünya bilgisini edinme ve hayal etme kapasitesini zorlama araçlarıdır.

kitaplar karşı ve yana olmayı seçenler için vardır. 

ya da sıkılanlar için basit vakit öldürücülerdir.

* kurmaca bir yazar.