11.03.2012

7 kılavuz

richard sennett

"matbaacılık ve barut, bunlar çağımızın iki büyük belası ve ben bunları yok etmek istiyorum. iğrenç matbaacılık sanatının bütün yanlışlıkların kökü olduğunu düşünmeye başladım; böyle bir şey insanları her şeyin aynı biçimde olduğunu düşünmeye alıştırıyor." (john ruskin)

ruskin'in derslerinin amacı, kısmen tip formundaki süsleyici maskeleri kaldırmak, öğrencilerinin mekanik üretimdeki asıl tekbiçimciliğin farkına varmasını sağlamaktı.

tedirgin zanaatkar için john ruskin'in "seven lamps of architecture" kitabı, 7 kılavuz ya da "lamba" sunmaktaydı. bu yol göstericiler maddi şeyler üzerinde çalışan herkes için geçerliydi. 7 kılavuz şunlardı:

1. fedakarlık: bir şeyi kendi iyiliği için düzgün yapma isteği; yani adanmışlık.

2. doğruluk: sürekli olarak parçalanan ve bölünen doğruluk; zorluğu, direnmeyi ve belirsizliği kucaklamak.

3. güç: kör irade tarafından değil de standartlar tarafından yönlendirilen ılımlı güç.

4. güzellik: büyük tasarımda değil de elle şekillendirilmiş güzellik olan süslemede yani ayrıntıda bulunabilir.

5. hayat: hayat burada mücadele ve enerji; ölüm ise ölümcül mükemmellik anlamına gelir.

6. hafıza: bu, makineler yönetmeye başlamadan önce zaman tarafından sağlanıyordu.

7. itaat: bir ustanın belirli bir eserine değil de ustanın pratiği tarafından sergilenen örneğe itaat. (john ruskin)

iyi zanaatkar;

- taslağın önemini -başladığında ne hakkında çalışmakta olduğunu- tam olarak bilmemenin önemini kavrar.

- beklenmedik gelişmeye ve kısıtlamaya olumlu bir değer yükler.

- rahatsızlık yaratacak bir gösteriş seviyesine inebilecek mükemmeliyetçilikten kaçınır.

- ne zaman durması gerektiğini öğrenir. işi daha ileriye götürmek için onun seviyesini düşürebilir.

- uğraştığı şeyi kendi içinde mükemmelleştiren amaç için bir sorunun peşine amansızca takılmaktan kaçınma ihtiyacı duyar. (richard sennett)