6.01.2012

bitmeyen kavga

john steinbeck

kavga kadar insanları birbirine perçinleyen bir şey yoktur.

eğer bir kalabalık gürültü etmiyor, ölü gibi duruyorsa, polisler için basıp gitmekten başka çare yoktur.

bir insanla tanışmak için ona sigara vermekten ya da ondan sigara istemekten daha iyi bir yol yoktur.

karışıklık olan yerlere ham halat adamlar göndermemeli. bir sürü yanlış yaparlar. sen istediğin kadar taktik oku, on para etmez. eylem kitaptan daha çok şey öğretir insana.

her zaman doğru düşünen bir arkadaştan daha sıkıcı bir şey yoktur.

insan toplu olarak harekete geçmek istediği zaman muhakkak bir bayrak yaratır: "tanrı kutsal diyarı geri almamızı istiyor." der. ya da "dünyada demokrasiyi kuracağız." der. ya da "sosyal adaletsizliği kaldırıp komünizmi kuracağız." der. ama kutal diyar, demokrasi, komünizm topluluğun umrunda değildir. topluluk belki de sadece harekete geçmiştir, kavga etmeyi istemekte ve bu sözleri sadece teker teker insanların kafalarını güçlendirmek için kullanmaktadır.

insanları bir harekete karıştırmak için onlardan bir şey almaktan daha iyi bir yol yoktur.

eğer fazla şey görmeye kalkarsan hayatta hiçbir şey yapamazsın.

kalabalık, içinde bulunan insanlardan daha güçlüdür. insanları inceleyenler kalabalığın insan olduğunu sanırlar; oysa o insan değildir. o bir çeşit hayvandır. insanlar köpeklerden ne kadar ayrı ise, o da insanlardan o kadar ayrıdır.

insanlar birbirlerine ne kadar kızgın olurlarsa olsunlar, masa başına geçtiler mi işi çözerler.

iyi ücret almak isteyen herkes solcudur.

başkasını korkutmaya çalışan adam genellikle korkutulabilecek bir adamdır.

insan, bir anlamı olan her işten zevk alır ve o işten bıkmaz. insanın canını sıkan iş, bir sonucu olmayan, bir amaca varmayan iştir.

insan ne kadar büyük tehlike ile karşılaşırsa o kadar az korkar.

grev, büyük bir savaşın küçük bir çarpışmasıdır. bu kavga ancak insanlar kendi kendilerini yönetmeyi öğrendikleri ve kendi emeklerinin ürünlerini aldıkları zaman bitebilir.