20.01.2012

küçük ağa

tarık buğra

haksız kuvvet kullandı mı, haklıya da kuvvet farz olur.

hayat can kaygısıyla köpekleşmeye değmez.

hayatı asıl harpten sağ çıkanlar kaybediyor.

kabul etmek, her zaman doğru bulmak değildir.

evliya çelebi: gün akşamlıdır devletlim; dün doğduk, bugün ölürüz.

yatağa geçip bir suya bırakılıvermiş gibi uykuya kaydığı zaman..

iyi yetişmemiş insanların ülkesinde düzen bir bozuldu mu, mağara devri, taş devri hortluyor.