11.08.2010

house m.d.

bilmek her zaman bilmemekten daha iyidir.

insanlar neden diğerlerine karşı nazik olurlar, biliyor musun? çünkü insanlar ya iyi, saygılı ve yardımsever oldukları için ya da korkak oldukları için böyle davranır. sana karşı nasıl davranırsam, sen de bana karşı öyle davranırsın. karşılıklı yok ediş güvencesi.

mutsuz olmak seni diğerlerinden daha iyi yapmaz. seni daha da mutsuz kılar.

16 yaşındaki herkes birilerine bir şey söyler. aileleri hariç.

nasıl oluyor da biri bu kadar yalnız olabiliyor?

"son sözü her zaman kainat söyler."

iki insan seks yaptıktan sonra, eğer berbat olmadıysa ve tekrar yapabiliyorlarsa, yine yapacaklardır. işte olaylar tam da bu noktada karmaşıklaşır.

yaptığımız her şey bizlere dikte edilmiş hareketlerdir.

iyi bir insan öldüğünde dünya üzerinde bir etki yaratmalı. birileri bunun farkın varmalı ve bunun için üzülmeli.

dindar davranışların deliliğin sınırında olması çok ilginç değil mi? birbirinden ayırt edemiyorsunuz: tekrarlama, tepki vermeme ve farkında olamama.

eğer evreni yönetene karşı yüksek bir irade varsa bu, insanlığın tasavvur edebileceğinden çok farklıdır. onun hakkında düşünmemizin herhangi bir yolu yoktur.