12.08.2010

david strauss

nietzsche

insan doğası yenilgiden çok zaferi hazmetmekte zorlanır; gerçekten de, zafere ulaşmak onu dönüp dolaşıp sonunda bir yenilgiye çevirmeyecek şekilde hazmetmekten daha kolaydır.

kültür, her şeyden önce, bir halkın yaşam ifadelerinin tümündeki sanatsal tavrın birliğidir.

"arayış bitmiştir." görgüsüzlerin bir düsturudur.

düşes delaforte: itiraf etmeliyim ki, sevgili dostum, kendimden başka her zaman haklı olan birini tanımıyorum.

"yaşam onun yüzüne insanlığın zayıflıklarını bu kadar hafif ele alacak kadar neşeli bir bakış açısı benimsetecek şekilde gülmemiştir."

"dünyaya duymak istediği en son şeyi söylemek, kesinlikle can sıkıcı ve nankör bir görevdir.

david strauss: tüm ahlaklı davranışlar, bireyin tür fikrine göre kararlılığıdır.

hata yapan tanrı fikri mucizeler yaratan bir tanrı fikrinden daha etkileyicidir. çünkü görgüsüzün kendisi de hatalar işlemektedir; ancak henüz bir mucize gerçekleştirememiştir. tam da bu nedenle görgüsüz dehadan nefret eder; çünkü dehanın mucizeler yaratma konusunda kanıtlanmış bir ünü vardır.

georg christoph lichtenberg: dürüst bir adam söyleyeceklerini yapay bir özene bağlamayacağından basit üslup öncelikle önerilir.

ancak gerçekten yaratıcı bir şey saldırgandır.

almanya'da sürekli tekrar edilen bir gezgin hikayesi vardır: gezgin kamburlar ülkesine varır ancak sözümona kusurlu fiziği yüzünden ona sürekli hakaret edilir. nihayet papaz ona merhamet eder ve halka şöyle der: "bu zavallı yabancıya acıyın ve sizi güzel bir kamburla süsledikleri için tanrılara kurbanlarla şükranınızı sunun."

stendhal, seçkin bir topluluğa girerken işe bir düelloyla başlamayı önerir.