7.11.2019

ahali

şair eşref


gam değil amma bu mülkün böyle elden çıkması
gitgide zulmetmeye elde ahali kalmıyor!