1.03.2017

turfanda mı yoksa turfa mı?

mizancı murat

doktor; her memleket, her cemiyet için yararlı bir insan olabilir.

ümitsizlik doğuran fikirler cahillik ve aczin neticesi bulunan vehimlerden ibarettir.

bütün kainat nizamını kuran mutlak hikmet sahibi cenab-ı allah, hiçbir şahsı, hiçbir cemiyeti hayatı boyunca ehemmiyetli, ehemmiyetsiz bir arızaya uğramaktan masun kılmamıştır. bu, tehlikesiz bir geçici arızadır. ilkbaharı müjdeleyen ve ihtiyatlı olmaya sevk eden bir kıştır. maarifin çiçek açmasıyla yeniden kendini gösterecektir.

zamanımız maarif zamanıdır. kültürsüzler için kuru ekmek bile güç bulunacaktır.

lala, hami, baba veya bunlara benzer bir kimsenin yardım ve himayesi altında bulunanların hayat tecrübeleri pek eksik olur.

hareketimi şunun bunun bileceğine, diyeceğine göre ayarlamıyorum. vicdanımın hükmü onu icap ettiriyor.

içeriye giden mehmet efendi, bir müddet sonra gayet kalın birer çarşafa bürünmüş iki kadın heykeli getirdi. önce gelenlerden hangisinin kızı, hangisinin annesi olduğu belli değildi.

"çapkın" ve "fahişe" isnadı pek ucuz alınıp verilir.

cemiyet içindeki hastalıklar hakkındaki düşüncelerim yanlışmış. cemiyetimizin düzeltilmesi için ben çok şey lazım zannederdim. cemiyetteki bozuklukları zannettiğimin iki misli buldumsa da, onların düzeltilmesi çarelerinin de tahminimden pek az olduğunu anladım.

mevcut anlaşmalar aleyhinde bir harekete, bir kavmi kışkırtmaktan hiçbir vakitte o kavme hizmet çıkmaz, aksine kışkırtıcı kendi haris heveslerine o kavmin huzur ve selametini kurban etmiş olur.

düşünmeksizin, sadece bugünü gözeterek hissi davranmaktan tahmin edilemeyecek neticeler çıkabilir. olgun insan için yarını düşünmek lazımdır. uyanmış insanlar her tarafa dağılarak komutansız, merkezsiz, disiplinsiz harekete kalkışırlarsa tek ve ortak bir gayeye varılamaz. tek başına gayret neticesiz, faydasız olarak muhalefet denizinde kaybolup gider.

iffetli ve namuslu insanların en düşkün olanı bile kalbinin en derin köşesinde, ahrette mükafat görmek ümidini taşır.

ilerleme ve kalkınma için, din ve ahlak sayesinde devlette, millette eşsiz bir kabiliyet varken, durgunluk çökmesine tamamıyla mana veremiyordum. işte şimdi anladım! müthiş hakikati öğrendim: devletin, padişahın sadık kullarına, sevenlerine hizmet meydanı kapatılmıştır.