10.06.2016

gutenberg galaksisi

marshall mcluhan

göçebe bir toplum, kapalı uzayı deneyimleyemez.

yazma eylemi tek başına, fonetik teknolojinin insanı kabile insanı olmaktan çıkarma gücüne sahip değildir.

şizofreninin, okuryazarlığın zorunlu bir sonucu olması mümkündür.

uygarlık, barbar ya da kabilesel insana, kulağa karşılık göz verir ve günümüzde elektronik dünyayla bağdaşmaz niteliktedir.

elyazması kültürü, sırf icracı olarak yayın yoluyla yazar ile dinleyicisinin fiziksel olarak bağlantılı olması nedeniyle bile olsa, söyleşiseldir.

okuryazarlık tarihinin ancak küçük bir bölümü tipografiktir.

sabit bir bakış açısı, matbaa ile mümkün hale gelir ve plastik bir organizma olarak imgeye son verir.

marjinal insan, çevresi olmayan bir merkez, tamamlanmış bir bağımsız tiptir. başka bir deyişle, marjinal insan, feodal, aristokratik ve sözeldir.

alfabe, saldırgan ve militan bir kültür özümleyicisi ve dönüştürücüsüdür.