5.4.14

sonsuz düşünce

alain badiou

çok seven çok yanılır.

kötülük, ne pahasına olursa olsun adlandırma isteğidir.

siyaset indirgenmez ve tekrarlanmaz bir imkanı beyan eder. bilim bir zorunluluğu kayda geçirir ve bir tekrarın aygıtlarını inşa eder.

"kafası karışık olmayanlar daha mutludur; sevginin inayeti onlara hasredilmiştir."

her özne politiktir. pek az özne ve pek az politika olmasının nedeni de budur.

kim ki çemberi kırar, onun hiçbir şeyi yitip gitmez. hiçbir şey unutulmaz, asla.

bir araya gelen ve çoğalan şey üzerine düşünmenin sonu yoktur. hiçbir şey ebediyen saçılıp dağılmış değildir.