16.04.2014

bir günün sonunda arzu

ahmet haşim

yorgun gözümün halkalarında
güller gibi fecr oldu nümâyân
güller gibi.. sonsuz, iri güller
güller ki kamıştan daha nâlân
gün doğdu yazık arkalarında

altın kulelerden yine kuşlar
tekrarını ömrün eder ilan
kuşlar mıdır onlar ki her akşam
âlemlerimizden sefer eyler

akşam, yine akşam, yine akşam
bir sırma kemerdir suya baksam
akşam, yine akşam, yine akşam
göllerde bu dem bir kamış olsam