11.10.2013

türkiye'nin sorunu

a. aşıcı

osmanlı devleti'ni yıkan temel neden türklerin benliklerini yitirerek araplaşmalarıdır. türkiye cumhuriyeti'ni yıkacak neden de bu olacaktır. çünkü türkiye cumhuriyeti de osmanlılar gibi araplaşmakta, daha doğrusu araplaştırılmaktadır.

semavi dinlerin anası olan musevilik ile onun türevi olan islam, laiklikle bağdaşamaz. çünkü gerek hz. musa gerek hz. muhammed hem din hem de devlet kurmuşlardır. yani her ikisi de devletlerini kurarken, devletlerinin iskeletini pozitif bilimle değil, din ile örmüşlerdir. atatürk ise kurduğu türkiye cumhuriyeti'nin iskeletini pozitif bilimle örmüştür.

aydın, pozitif bilime inanan adamdır. din adamı aydın olmadığından, dinlerin yönetimindeki devletler çağ dışına düşerler ve yaşayamazlar. zira din adamına düşünmek yasaklanmıştır. onun kendi düşüncesi yok, dini vardır. dini düşünme "her şeyi düşünme!" demektir. ayet "siz düşünmeye ve anlamaya değil, inanmaya mecbursunuz." der. aydın ise hiçbir düşünce yasağı taşımaz. o düşünmekte tamamen özgürdür; her şeyi düşünerek, tartışarak, eleştirerek, kanıtlayarak bulmak ve uygulamak zorundadır. üstelik dinle demokrasi de bağdaşamaz. çünkü demokrasi, düşünme özgürlüğü temeline oturur.