16.04.2013

mukaddime

ahmet haşim

 
zannetme ki güldür ne de lale
ateş doludur, tutma yanarsın
karşında şu gül-gûn piyâle

içmişti fuzûlî bu alevden
düşmüştü bu iksir ile mecnûn
şi'rin sana anlattığı hâle

yanmakta bu sâgardan içenler
doldurmuş onunçün şeb-i aşkı
baştan başa efgân ile nâle

ateş doludur, tutma yanarsın
karşında şu gül-gûn piyâle