10.04.2013

kader kuyusu

mehmed uzun

her güzel ve hoş, insan veya eşya veya şey kutsaldır. hoşluk, güzellik hayatın temel felsefesi olmalı. hoşluk ve güzellik, hoş ve güzel bir dille anlatılmalı.

yüz, bedenin ruhudur. yüzde gördüğünü, insanın ruhunda da görürsün.

söz ve kavil, tohuma benzer. onu zamanın bağrına, gelecekte, günün birinde filiz versin diye ekersin. ancak tohum için toprak, su, güneş, ısı ve hava ne ise, söz ve kavil için de çaba, sebat, arayış, gayret ve aşk odur. her şeyden önce de aşk. damardır aşk, aşk ruhtur. tohum damardan beslenir. tohum toprağın derinliklerine kök salmayıncaya kadar, filiz verip yeryüzüne çıkabilir mi?

özlemin acısı bir kordur; insanın yüreğini hep dağlar.

her insan kendine özgü bir cihandır. her insan, hayatı, yaşadıkları, deneyimleri, duygu ve düşünceleriyle yeni bir dünyadır. yeni bir insanı tanımak, yeni bir dünyayı keşfetmeye benzer.

ayının bildiği 33 hikaye hepsi de armutla ilgili.

söylediğimiz şeyler doğru olabilir. ancak önemli olan bu değil. önemli olan, bu doğrular karşısında takındığımız tavırdır, ne yapacağımızdır.

"para iyi bir köle; ancak kötü bir efendidir." (kürt atasözü)

kelimeler de gül fidanına benzer; temiz havaya, gün ışığına, temiz suya, yumuşak toprağa, sulak yere ve usta bakıcılara ihtiyaç duyarlar.

"korkak kişi her an, yürekli kişi bir kez ölür."

birlik dille oluşur. ezilen uluslar iki şeyin gücüyle varlıklarını koruyabilirler: din bir, dil iki. ancak eğer ezen ve ezilen ulusun dini birse, o zaman geriye bir tek dil kalır.

"hayatın öğretmeni umut ise, hayata yol gösteren bir yıldızdır."