24.09.2016

mantık

ludwig wittgenstein

mantıkta hiçbir şey rastlantısal değildir.

mantıkta olanaklı olan her şey, aynı zamanda geçerlidir.

mantık dünyayı doldurur; dünyanın sınırları onun da sınırlarıdır.

mantıkta hiçbir zaman beklenmedik şeyler olamaz.

mantık bir öğreti değil, dünyanın bir ayna tasarımıdır.

mantık aşkındır.