19.04.2011

sünnet

ismet zeki eyüboğlu

sünnet anadolu'da, özellikle müslümanlarla museviler arasında sünnet yaygın bir inançtır. yüzyıllar boyunca uygulanan bu geleneğin islam diniyle hiçbir ilgisi yoktur. islam dininin doğuşundan çok önceki çağlarda mısırlılarda, daha sonra ibranilerde sünnet olayı uygulanıyordu. bunun kadınlara uygulandığı dönemler de vardı. afrika'da yaşayan birtakım topluluklar kadınları da sünnet ediyorlardı.

sünnet, totem inançlarının bir sonucudur. erkek çocuk belli bir yaşa gelince totem değiştirmede ağır bir sınavdan geçerdi. üreme organının bütün derisi soyulurdu. sesini çıkarmayan, acıya katlanan yiğit sayılırdı. zamanla yalnız adı geçen yerin ucundaki derinin kesilmesiyle yetinildi. islam dini bu çok eski inancı olduğu gibi benimsedi. herodotos, ünlü tarih kitabında bu olayın mısır'da uygulandığını anlatır.