4.04.2011

denizin altındaki ada

isabel allende

dürüstlük tamahkarlık karşısında çabucak çöker. eğer söz konusu olan şey zengin olmaksa, insanların çoğu ruhlarını feda ederler.

aşk sözcükleri sessizdir; ırmağın suyundan daha berraktır.

bu konuda bir orta yol yoktur: kölelik kavramını bir kez kabul ettiniz mi onlara nasıl davrandığınız fark etmez.

kadınlar hiçbir zaman özgür olamazlar. onlara göz kulak olacak bir erkeğe ihtiyaçları vardır. bekarken babalarının malıdırlar; evlenince de kocalarının.

özgürlüğün yolu dolambaçlıdır. bazen sanki geri gidiyormuşuz gibi oluruz; anlaşmaya varırız ve devrimin ilkelerini gözden kaçırırız.

savaş stratejisi içinde pek az şey belirgindir; kimi zaman pazarlık etmek gerekir.

bir başkasına sahip olmak ve onu sömürmek insancıl bir şey olamaz.

hepimizin içinde, hayat bizi sınadığında ortaya çıkan, varlığını hiç bilmediğimiz bir güç kaynağı vardır.