25.07.2010

entelektüel

edward said

kimse, en özgür ruhlu kişi bile, tek başına ayakta duramaz, kendine yetemez.

düzenin adamları belli çıkarları gözetirler; oysa entelektüeller şovenist milliyetçiliği, şirketleşmiş düşünce müsveddelerini ve sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyet imtiyazlarını sorgulayan kişiler olmalıdırlar.

entelektüelin asli görevi, baskılar karşısında görece bağımsızlığını koruma arayışına girmektir.

entelektüelin görevi krizi evrenselleştirmek, belli bir ırkın ya da ulusun çektiği acıları daha geniş bir insani bağlama oturtup bu deneyimi başkalarının acılarıyla ilişkilendirmektir.

entelektüel sismik şoklar yaratır, insanları sarsar; ama ne geçmişine ne de arkadaşlarına bakılarak açıklanabilir.