1.07.2021

criminal minds

iyi küçük çocuklar gün ışığı gibidir.

satanizmin ne olduğunu biliyor musun? satan, sözde kutsal kilisenin ve onun takipçilerinin ikiyüzlü ahlaki değerlerine ve dogmalarına düşmandır. eğer tanrının her gün boğazınıza bastığı bu kasabada büyümüş olsaydınız siz de düşman olurdunuz. hepsi ikiyüzlülük: onu yap, bunu yapma. aslında her şeyi berbat edenler yetişkinlerdir. yani temel olarak biz ateistiz. agresif ateistleriz.

psikopat katilleri yakalamak zor değildir; çünkü saklanmaya çalışmazlar.

aşkın gözü kördür; fakat komşularınki değil.

psikotik hastalıklarla ilgili ironik nokta, nüfusun geri kalanına göre genelde daha az şiddete meyilli olmalarıdır.

bazen yapmadığımız şeyler de yaptıklarımız kadar önemli olabilir.

genel inanışın aksine, kanıtlanmış bir satanist cinayet dosyası olmamıştır. doğrulanmış bir insan kurban etme olayı yoktur.

hepimiz bir şeylerden dolayı suçluyuz. ama günahlarımızın bedelini hep çocuklarımız öder.

"o iyi bir adamdır." bodrumda bir ceset bulana kadar herkes böyle söyler.

tarikatların genelde kendi dilleri vardır. sadece üyelerin anlayabileceği kelimeler yaratır ya da kelimelere yeni anlamlar yüklerler. bu, üyelerini diğer insanlardan izole etmenin bir yoludur. düşünceleri kontrol etmenin çok güçlü bir şeklidir. tarikatlar gözden uzak yerler ararlar. kendi toplumlarını yaratmak için üyelerini izole etmek ve onlara özgür bir ortam sağlamak isterler. birçok tarikat kira ödemeyi meşru görmez. daha önce kullanılmış ve terk edilmiş yerler bulmaya çalışırlar.