9.02.2013

yazarlık tekniği

walter benjamin

1. büyücek bir eseri kaleme almaya girişen kimse kendini hoş tutmalı ve günlük yazacağı kadarını bitirdikten sonra kendine, yazmayı sürdürmesini engellemeyecek her şeyi bahşedebilmelidir.

2. istiyorsan, yapıp bitirdiğin işten başkalarına söz et; ama çalışma sürdükçe bir yerlerini okuma. bu yoldan kazanacağın her hoşnutluk çalışma hızını kesecektir. bu düzene uyulursa zamanla artacak olan kendini anlatma isteği gittikçe, çalışmanın tamamlanmasına yarayan ek bir itici güç olacaktır.

3. çalışma çevresi konusunda gündelik hayatın orta kararlılığından kaçınmaya çalış. adi gürültülerin eşlik ettiği bir yarı sessizlik onur kırıcıdır. buna karşılık bir müzik etüdünün ya da iş hayatından gelen bir ses kargaşasının eşliği, tıpkı gecenin kulakla duyulur sessizliği kadar yararlı olabilir. böylesi sessizlik insanın içindeki kulağı keskinleştirirse, o kulak kendi yoğunluğu sayesinde en sıradışı gürültüleri bile silip geçen bir söyleyişin mihenk taşı haline gelir.

4. sıradan el araçları kullanmaktan kaçın. ince eleyip sık dokuyarak belli kağıtlar, kalem uçları, mürekkeplerde ısrar etmek yararlı olur. bu araçların lüksü aranmayabilir; ama bolluğu olmasa olmaz.

5. kafandan hiçbir düşüncenin tebdilikıyafet geçmesine izin verme ve not defterini emniyet'in yabancı uyruklular kayıtlarında gösterdiği sıkılıkla tut.

6. kalemini ilhama karşı duyarsız kıl; o zaman mıknatıs gücüyle çekecektir kendisine ilhamı. aklına gelen bir şeyi yazmakta ne kadar düşünceli bir çekingenlik gösterirsen, o ölçüde gelişip olgunlaşmış biçimde, gelip ellerine düşecektir. söz düşünceyi fetheder; oysa yazı egemenliğine alır.

7. hiçbir zaman, aklına bir şey gelmez olduğu için yazmayı bırakma. edebiyatçı onurunun bir buyruğu, yazmayı ancak ya uyulacak bir saat geldiğinde (yemek zamanı, bir buluşma) ya da eser bittiğinde kesmek yolundadır.

8. ilhamın gelmediği zamanı yaptığın işi temize çekerek doldur. sezgi bu sırada uyanacaktır.

9. nulla dies sine linea: ama haftalar, pekala geçebilir.

10. bir esere hiçbir zaman, üzerinde bir kere akşamdan gün aydınlanana kadar oturup çalışmadan bitmiş gözüyle bakma.

11. eserin sonunu alıştığın çalışma odasında yazma. gereken cesareti orada toplayamazsın.

12. yazıya geçirmenin evreleri: düşünce -üslup- yazı. temize çekmenin anlamı, dikkatin bu sırada artık yazı güzelliğinde toplanmasıdır. düşünce ilhamı öldürür, üslup düşünceye gem vurur; yazı üslubu ödüllendirir.

13. eser tasarımın ölü maskıdır.