3.11.2012

küpe destanı

celal sılay


ayık kafayla söz döktürmenin utancı
sarhoş kafayla türkü söyleyememenin

buluşur buluşmaz akşam edivermenin
sevinci erken gelip geç gitmelerinin

cumartesim pazarımdın

suyuna giderek yokuşa sürmenin
bilinci yokuşa sürerek suyuna gitmenin

susmadık uyumadık

birgün mum birgün çiçekle yelpazelemenin
usancı geç gelip erken gitmelerinin

aramıza ben girdim

marangoz görse
tahta rendelemenin kıyıncı
çam dibinde
şimendifer döndürmemenin

ilişkiyle sınırlanırsın

anlamaktan başka neyin inancı
anladıkça bitmemenin

darılsaydık barışırdık

kimseye bir şey diyememenin
hıncı adam çevirip söylemenin

tutunduğun dalın ağacısın

kendi yaşantısını kendisiyle ödemenin
erinci dirimi ölümle yürütmenin

gözealdın gözegirdin

her yerden bir şey sezinlemenin
boğuncu anılarla başedememenin

tanışmamalıydık tanıştık

anılarla başedememenin
basıncı yaşamla başedememenin

eylemdik laf olduk

yaşamla başedememenin
sonucu bunca yıl akşam edememenin

sabahı öğlesi ikindisi
akşam edememenin

gecesi gündüzü
gündüzü gecesi