1.11.2012

cinsel perhiz

sigmund freud

genel olarak cinsel perhizin, enerjik ve kendine güvenli eylem adamları, özgün düşünürler veya cesur aydınlıkçılar yarattığı izlenimi edinmiş değilim. çoğu durumda perhiz, daha sonra güçlü bireyleri izleme eğilimi gösteren büyük halk kitleleri içinde kaybolan iyi huylu zayıf insanlar yaratır.

gençlikte çoğu durumda genç erkek için evliliğe en iyi hazırlık tam bir perhiz değildir. kadınlar bunu sezer ve talipleri arasından, erkekliklerini diğer kadınlarda kanıtlamış olan erkekleri tercih ederler.

bir erkek sevgi nesnesini kazanma konusunda enerjikse, diğer amaçlarının peşinden de aynı enerjiyle koşacağından emin olabiliriz; ama şu veya bu nedenle güçlü cinsel içgüdülerini doyurmaktan geri durduğu takdirde, yaşamın diğer alanlarındaki davranışları da dinamik olmaktan çok uzlaşmacı olacaktır.

birçok kadındaki tartışmasız entelektüel gerilik, cinsel baskının gerektirdiği düşünce ketlemesine bağlanabilir.

uygar eğitimin yapabileceği tek şey, yararlanma düşüncesiyle ve daha sonra özgür bırakma amacıyla cinselliği geçici olarak, evliliğe kadar baskı altına almaktır.