5.04.2012

öğütler

swami vivekananda

bilimin eleştirisine dayanmayan her inanç batıldır.

varlığını başkalarına adayabiliyor musun? tanrı'ya inanmamış, secdeye kapanmamış, ömür boyu felsefeyle ilgilenmemiş de olsan, müminin ibadet, filozofun bilgi yoluyla erişebildiği kemale varmışsın.

köleleştiren vazifeden kaç, içinden gelmeyen işi yapma. çalışmanın tek amacı: çalışmak. iş bir sevinç olmalı bizim için, başka mükafat beklememeliyiz. evren uçsuz bucaksız bir çalışma yeri.

her gün kahraman olabiliyor musun? büyük şöhretler gözlerimizi kamaştırmamalı. insanların en yüceleri tanınmadan göçmüşler. onlardan yüzlercesi yaşamış ülkede. sessiz çalışmış, sessiz yaşamış, sessiz ölmüşler. sonra düşünceleri bir isa'da, bir buddha'da dile gelmiş. biz tercümanları tanımışız.

değişiklik olmayan yerde, hayat yoktur. keşke düşünceler de insanlar kadar çoğalabilse.