26.04.2012

intihar

ahmet oktay


her insan
aklında en az bir kez
öldürür kendini
çünkü biliniyor artık
tek içgüdü değil
yaşam içgüdüsü

sözcükleri seçen kişi
zamanı sorgular durmadan
ve bu güncel zorunluluk
isteyelim istemeyelim
tarihsel bir an'da
ontolojik bir sorun olarak da
belirir

galiba şu
intiharın kökenindeki soru:
onaylıyor muyum?

buradan bakıldığında
bir "öteye geçiş"
sorunu değildir intihar
tam tersine
bir "burada oluş"
sorunudur
sartre'ı anımsayalım:
"intihar
bir başka yoludur
dünyada varolmanın."