9.02.2008

doğanın sözcükleri

özdemir asaf


birbirlerinin kardeşidir doğanın sözcükleri
uyumlu yaşarlar kendi kanlarınca
örneğin bir gül sever baba gibi gülcükleri
boyuna şakalaşır ağustos böceğiyle karınca

pınardan denize kadar damlarken yağmur
şarkısını tüm yaşama dinletir su
kayalarla topraklar omuz omuza durur
çimenlerle, çiçekler ağaçların yavrusu

büyüklü küçüklü, yan yana ailecek
aynı kandan süren bir imparatorluk
-kesin bundan böyle de sürüp gidecek-
toplum sözcüklerinden başlayan zorluk