4.02.2017

akıl çağı

thomas paine

her türlü yanlışa karşı en amansız silah akıldır.

yahudiliğin, katolikliğin, ortodoksluğun, müslümanlığın, protestanlığın ve bildiğim tüm din kurumlarının öğretilerine inanmıyorum. benim din kurumum aklımdır.

yahudi, hristiyan veya müslüman olsun tüm ulusal din kurumları, insanlığı korkutarak esir eden, gücü ve kazancı tekelleştirme amacı güden insan icatlarından başka bir şey değildir.

peygamber yararsız ve gereksiz bir karakterdir. peygamberlik profesyonel bir yalancılıktır.

herhangi bir şey ne kadar doğal değilse o kadar hüzünlü bir hayranlık nesnesi olma yeteneğine sahiptir.

gerçeğin, kendisini kabul ettirmek için desteğe ihtiyacı yoktur.

kendisini kanun dışı, toplum dışı, bir dilenci, pisliğe atılmış, yaratıcısından çok uzakta gören, ortalama insan olma yolunda sürünen ve köpeklik eden, din adı altında her şeyi aşağılayan ya da kayıtsız kalan bir kimse dindar olur.

insan her ne kadar onu icra ederken ilişkinin farkında olmasa da her sanatın doğuşunda bilim rol oynamıştır.

yüceliğin bir adım sonrası saçmalığa, saçmalığın bir adım sonrası yüceliğe yol açar.

sonuçları bilmek için nedenleri bilmek yeterlidir.

"birisi sağ yanağınıza bir tokat atarsa öbür yanağınızı da çevirin." bu insanın sabır meziyetine düzenlenmiş bir suikasttır ve onu köpek düzeyine düşürür.

uydurma sistemler insanları nasıl da aptal yerine koyuyor!