10.02.2021

teorem

apostolos doxiadis

eğer bozuk değilse, tamir etme.

sağlam ispatlarla ulaşılan teoremler gerçekten kesin ve sonsuzdur; ama onlara gitmek için başvurulan yöntemler için kesinlikle aynı şey söylenemez. bunlar, tanımı gereği, ikinci derecede seçimleri ortaya koyar; bu kadar sık değişikliğe uğramalarının nedeni de budur.

eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir; ikisini isterken elindekini de kaçırıyorsun.

bir önerme, ispatlanmadan kaldığı sürece, ispatının imkansız mı yoksa çok zor mu olduğunu belirlemenin hiçbir yolu yoktur.

gizlenmesi imkansız üç şey vardır hayatta: öksürük, servet ve aşk.

"insanlar çok fazla gerçekliğe dayanamazlar."

onu nasıl bir hayal kırıklığı beklerse beklesin, her insanın kendi iradesini ortaya koyma hakkı vardır.

gerçek her zaman ispatlanabilir değildir.

dünya üzerindeki hiçbir şey gerçekten yeni değildir. insan ruhunun soylu dramları da öyle. bazen, aralarından biri çok özgünmüş gibi görünebilir; ama daha dikkatli incelediğinizde, hepsinin farklı kahramanlar tarafından daha önce canlandırılmış olduğunu görürsünüz; sadece seyrinde birtakım değişiklikler olabilir. ama asıl konu, temel nokta hep aynı eski hikayeyi yineler.