3.03.2011

duyguların gücü

nancy julia chodorow

kadın olmanın sorunu budur: öteki kadınlar için benzersiz değilsinizdir.

bilinç dışı, bastırılmış arkaik cinsel isteklerden oluşur; bastırma ve direnme, erken gelişim dönemi ve bu dönemdeki iniş çıkışlar etrafında -ve aracılığıyla- örgütlenir; oidipus kompleksinin çözümlenmesiyle de kalıcı olarak yapılanır.

kadınlar erkeklere göre kendilerini mahremiyet ve bağımlılık içinde daha rahat hissetmeye yatkındır; oğlan çocuklar fiziksel olarak kız çocuklardan daha saldırgandır; kadınlar histeriye, erkekler saplantıya eğilimlidir; oğlanlar dışavurur, kızlar içe atar.

insanlar kendi zihinsel semptomlarını kendileri yaratır.