18.03.2011

şen bilim

friedrich nietzscheasıl şimdi iyisin, doğru bu yorum
sağlıklıdır çünkü bütün unutanlar

yapış yapış bir arkadaştan
yeğdir açık yürekli düşman

hiç de sevilesi gelmiyor bana şu dar ruhlular
ne iyilik sığar içlerine ne kötülük sığar

yağmala beni kadın, yüreğinin istediği kadar
diye düşünür erkek, kadın yağmalamaz oysa, çalar

durur ve dikkat kesilir: nedir yanıltan onu
nedir bu kulaklarından hiç gitmeyen uğultu
nedir ya, gazabı onu yere çalanın

bir vakitler o zincirlere vurulmuş insanın
iç dünyası hep zincir şakırtılarıyla dolu

yabancılara hiç de güvenlikli değil bu bölge
hele varsa bir ruhun, iki misli olur, tehlike
kandırıp da severler, parçalarlar sizi ardından
ayran gönüllüdürler, eksiktir ruhları her zaman

parmak uçlarında o, yükselmeyi seçer
sürüneceğine dört ayağı üzerinde
anahtar deliklerinden kolayca geçer
açık kapılardan gelip gideceğine

tırmanır yukarı, demek ki övülmeli
oysa her zaman tepeden iner diğeri
övgüden arınmış, övgünün değmediği
bir yaşamda, çok çok ötede durur yeri

yeni dansların ustası! selam sana!
bin bir türlü dans edelim can neşe bulsun
özgür -sanatımızın tek adı olsun
şen -olsun bilimimiz, şenlikten yana!

dünya, içindeki insana hakikati açmaz, aramalarında engeller insanı.

sicilya'da agrigentum tiranı falaris, yönetimi altındaki, en küçük kuşku duyduğu insanları perillos'un tasarladığı pirinçten yapılma içi boş boğaya kapatır, içindeki adamı pişirirmiş. ilk kurbanı da perillos'tu. m.ö. 552'de halk, ayaklanarak, tiranı aynı biçimde cezalandırdı.