11.9.11

mike worrall

cemil yükselbir kılıç gibi tutulmuş çiçekler
az sonra kesecekler sanki tüm solgun renkleri
ışıktan kaçırılmış gibi bir adamın elinden bırakılmış ellerine
saçlarınla aynı yönde çiçeğin tutuluşu
ayaklarına yön veriyor kaçan bir köpeğin rölyefi
bir ağacı kıskandırmak için sarılmış beyaz kese kağıdına
koca bir gül demeti
arnavut kaldırımları ve mazgaldan uzatılmış gibi göğüne
bir kararla kararsızlığın iç içe geçmiş resmi
hepsi senin yüzünde
giden hep adamdır, bu yazgı onundur diye

via stepan